Edu­kustannus

Edukustannus
Työt / Edukustannus
Projekti:

Edukustannus

Asiakas:

Publiva Oy

Taustaa

Publiva Oy:hyn kuuluva Edukustannus uusi graafisen ulkoasunsa ja halusi samalla selkeyttää ja päivittää myös verkkoilmeensä. Samalla sen tarjoamaa fokusta tarkennettiin ja päätuote, eli perusopetuksen erilaiset oppimateriaalisarjat haluttiin nostaa entistä helpommin löydettäviksi. Jokaisen oppimateriaalisarjan osat haluttiin esitellä seikkaperäisesti ja niihin liittyvät videomateriaalit tuoda yksiselitteisesti esille, niin että opettajien olisi entistä helpompi tutustua ja vertailla materiaalien sisältöä ja hintoja. 

JCO on tehnyt paljon yhteistyötä Publivan kanssa, joten mahdollisuus uudistaa myös Edukustannuksen verkkopalvelu herätti innostusta. Toimivan yhteistyön malli oli valmiina ja prosessi hiottuna, joten projektille oli mahdollista suunnitella alusta asti pitävä aikataulu.

Näin se tehtiin

Edukustannuksen vanha verkkopalvelu sisälsi paljon tietoa, mutta se ei ollut asiakkaan mielestä riittävän helposti jäsennettävissä. JCO suunnittelikin ensin sivustolle uuden, entistä selvemmän rakenteen ja loi siitä ns. rautalankamallin, jota sitten hiottiin asiakkaan kommenttien perusteella. Kun rakenne oli valmis ja hyväksytty, voitiin siitä tuottaa interaktiivinen ulkoasusuunnitelma, joka sovelsi uutta graafista ilmettä. Asiakas kommentoi suunnitelmia niiden kaikissa vaiheissa ja toi prosessiin oman näkemyksensä oikea-aikaisesti ja asiantuntevasti.

Ulkoasun hyväksymisen jälkeen tekninen toteutus voitiin aloittaa. Sivuston rakenne oli suunniteltu niin yksinkertaiseksi, että teknisten elementtien ratkaisut palvelivat erilaisina yhdistelminä kaikilla sivuilla. Riitti siis, että sivustolle luotiin pääsivu sekä pari alasivumallia, jonka jälkeen asiakas saattoi soveltaa niiden sisältämien osien yhdistelmiä kaikilla muilla sivuilla ja luoda ne itsenäisesti JCO:n laatimien sisällönsyöttöohjeiden mukaisesti. Asiakkaan oman aktiivisuuden vuoksi sivusto valmistui aikataulussa ja julkaistiin suunnitellusti.

Kommunikaatio projektin aikana sujui erinomaisesti. Asiakasyhteydenpito hoidettiin pääsääntöisesti Slackin kautta ja tarvittaessa virtuaalipalavereissa. Jo aiemmin asiakkaan kanssa testattu toimintamalli osoittautui jälleen tehokkaaksi ja loogiseksi – projekti eteni hallitusti ja aikataulussaan ja lopputulos vastasi ennakko-odotuksia.

 

Lopputulos

Edukustannuksen uudesta sivustosta tuli selkeä ja helppokäyttöinen kokonaisuus, joka palvelee paitsi kohderyhmäänsä myös ylläpitäjiään entistä selvästi helpommin ja kattavammin. Yhteistyö sujui erinomaisesti ja siten myös aikataulu pysyi ennakoiduissa raameissa. Sivusto toistaa brändi-ilmettä onnistuneesti ja tunnistettavasti ja toimii entistä monipuolisempaa julkaisualustana Edukustannuksen tuotteille.

Yhteistyöstä

Piia Latvala
Viestintäpäällikko
Edukustannus

”Edukustannuksen verkkosivu-uudistuksen käynnistyessä oli selvää, että tarkistamme JCO:n mahdollisuudet lähteä hankkeen yhteistyökumppaniksi ja toteuttajaksi. Yrityksellämme (Publiva Oy) on aiemmista hankkeista hyviä kokemuksia sujuvasta ja joustavasta yhteistyöstä JCO:n kanssa. 

Hahmottelimme Edukustannuksessa toiveitamme siitä, miltä uudet verkkosivut voisivat näyttää ja millaista sisältöä sivuille pitäisi voida tuottaa. Oppimateriaalikustantamolle tärkeintä on, että sivulla vierailevat opettajat löytävät etsimänsä oppiaineiden materiaalit ja keskeisimmät tiedot tuoteperheistä vaivattomasti. Halusimme sivuille siis entistä selkeämmän ja muokattavissa olevan rakenteen, sillä vastaisuudessa haluamme tarjota sivuilla myös tukea ja vinkkejä Edukustannuksen oppimateriaalien käyttöön. Edukustannus on tuttu kouluissa eri puolilla maata, joten toiveissamme oli yhtä aikaa tutut, mutta visuaalisesti uudet, raikkaat ja selkeät sivut, joilla on helppo liikkua. 

JCO:n puolella napattiin nopeasti kiinni toiveistamme ja lähdettiin kehittämään niitä edelleen toimiviksi ratkaisuiksi. Samalla JCO:lla ratkottiin sujuvasti meidän vielä epäselvinä pitämiä rakenteellisia ja toiminnallisia ratkaisuja (esim. tuotehinnasto). Myös tavat hyödyntää Edukustannuksen visuaalista ilmettä sivuilla löytyivät vaivattomasti, joten sekä sivuston rakenteessa että visuaalisessa ilmeessä oli hyvin vähän hiottavaa ensimmäisten mallien jälkeen.

Kommunikointi ja projektin dokumentointi sujui koko ajan vaivattomasti, ja kynnys yhteydenottoon pienten pulmien kanssa oli puolin ja toisin matalalla. Slackissa erilaisia asioita saattoi selvittää ja ratkoa nopeasti. Aikataulu uudistuksen toteuttamiselle oli melko tiukka, sillä uudistetut sivut oli saatava käyttöön kevään myyntikauden alkuun. Tässä onnistuttiin, kiitos JCO:n sitoutumisen ja tehokkuuden! Uudet, tyylikkäät ja kompaktit sivut avautuivat suunnitellusti tammikuun 2021 puolivälissä.”

 

Tiimi

Hilkka Kandelin

Office Manager & Partner

+358 445405664

Hilkka Kandelin

Office Manager & Partner

Hilkka on projektipäällikkö, joka osaa hoitaa useita asioita samanaikaisesti. Hän on kulinaristi, joka viihtyy koiran kanssa lenkkipoluilla tai perheen kanssa saaristossa ja mökillä.

Michael Rönnblad

Graphic Designer

Michael Rönnblad

Graphic Designer

Micce on meidän graafikko, joka haluaa jatkuvasti oppia uutta. Parasta on, että saa tehdä jotain ”from scratch” ja olla luova, Micce sanoo. Hän harrastaa moottoriurheilua.

Daniel Kouvo

Developer & Partner

Daniel Kouvo

Developer & Partner

Daniel on monitaitoinen devaaja. Hän rakastaa ongelmien ratkaisemista, ottaa valokuvia ja tekee musiikkia. Luonnossa perheen kanssa viihtyvä Daniel tunnetaan myös musiikistaan nimellä Daniel Ascot.

Ulrika Kouvo

Web Developer & Social Media Producer

Ulrika Kouvo

Web Developer & Social Media Producer

Ulrika on web developer ja someasiantuntija. Vapaa-ajalla hän harrastaa joogaa, tekee pitkiä kävelyitä sekä viihtyy luonnossa ja perheen kanssa.

Haluatko tarjouksen?

Täytä tiedot ja palaamme ehdotuksen kera.

TARJOUS SISÄLTÄÄ:

  • Kustannusarvion ja tarkan työmääräerittelyn
  • Suuntaa antavan aikataulun
  • Projektin eri vaiheiden kuvaus