Raaseporin Energia

Uudistuneen energiayhtiön uudet sivut
Työt / Uudistuneen energiayhtiön uudet sivut
Projekti:

Uudistuneen energiayhtiön uudet sivut

Asiakas:

Raaseporin Energia

Taustaa

Tammisaaren Energia vaihtoi huhtikuussa 2020 nimensä Raaseporin Energiaksi. Yhtiöllä on ollut aiemminkin toimintaa koko Raaseporissa ja muualla läntisellä Uudellamaalla, joten nimenmuutos selventää tilannetta ja lähentää yhtiötä alueen asiakkaisiin. Uudessa Raaseporin Energiassa korostuu ennen kaikkea läheisyys ja paikallisuus: se haluaa olla Suomen paikallisin sähköyhtiö. Mutta voimakkaasti kaikessa välittyy myös ympäristötietoisuus. Yhtiön tuottamasta energiasta 100 % on tuotettu uusiutuvista lähteistä esimerkiksi paikallisella biovoimalaitoksella.

Nimenmuutoksen myötä uudistettiin luonnollisesti yhtiön logo sekä visuaalinen identiteetti ja koko verkkopalvelu rakennettiin uudelleen. Yrityksen ilmeen suunnitteli mainostoimisto Genero yhdessä paikallisen Evalumon Consultingin Niklas Anderssonin kanssa. JCO Digital suunnitteli ja toteutti verkkopalvelun ilmeen ja sisällön sekä vastasi teknisestä toteutuksesta.

Sivuston videotuotannosta vastasivat Hellefilms ja Multifoto, joiden kanssa teemme paljon yhteistyötä.

Näin me sen teimme

Energia-asiat ovat yleensä ihmisille hankalia ymmärtää, ja sen takia myös sivuston suunnittelussa oli haasteita. Yhdessä asiakkaan kanssa halusimme tehdä sivustosta käyttäjäystävällisen ja helposti ymmärrettävän. Tavoitteena oli esimerkiksi tehdä sähkötyyppien tuotevalinta mahdollisimman helpoksi ja kansankielellä ymmärrettäväksi. Haluatko ostaa Paikallista EKO-Sähköä, Kotimaista tuulivoimaa vai hinnaltaan liikkuvaa spot-sähköä? Miten olisi joko joustava, määräaikainen, vuosisähkö tai yleissähkö? Vähemmästäkin menee pää sekaisin, mutta juuri siksi kehitimme uuden sähkövalintamatriisin, jonka avulla tuotteiden valinta on helppoa. Panostimme siihen asiakkaan kanssa ja onnistuimme.

Sivusto on laaja kokonaisuus. Sen lisäksi että loimme yhteensä 78 sivua suomeksi ja ruotsiksi, teimme rakennemuutoksia ja integroimme mukaan 30 lomaketta. Yhdistimme sivustoon myös asiakkaille tarkoitetun onlinepalvelun.

Kaikki työ tehtiin innolla, sillä haasteet antavat meille energiaa, kuinkas muuten. Tavoitteena oli saada sivusto valmiiksi ennen kevään aurinkopaneelisesonkia ja siinä onnistuttiin hyvin.

Jännittävän lisämausteen koko projektille toi verkkosivu-uudistuksen ohella nimen ja logon vaihtuminen. Oli mahtavaa työskennellä ison, paikallisen ja tunnetun toimijan kanssa ja olla mukana heidän koko brändi-uudistusprojektissaan.

Projektin vaiheet

1. Kohderyhmät ja asiakaspolut

 Kuten aina, määrittelimme projektin aluksi yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet ja kohderyhmät. Analysoimme erilaisten kohderyhmien tarpeita ja tilanteita, joiden avulla loimme suunnittelun avuksi kävijäpolut. Kohderyhmien tunteminen on aina tärkeää, mutta erityisesti se on sitä silloin, kun tehdään sivustoa, jossa on useampia palveluita ja tuotteita. Avuksi voidaan ottaa niin sanottu customer journey map, jossa käydään läpi kävijän koko asiakkuuspolku sekä toiveet, odotukset, tunnelmat ja mahdolliset esteet.

 

2. Rautalankamalli

Kun sisällölliset tavoitteet oli määritelty, loimme sivustosta rautalankamallin, jonka avulla sekä tekijät että asiakkaat voivat helposti hahmottaa rakenteen ja erilaisten sisältöjen roolit. Tämä vaihe projektissa on erittäin tärkeä, sillä interaktiivinen ja klikattava rautalankamalli toimii jo eräänlaisena testausalustana. Mallin suunnittelu ennen varsinaisen teknisen toteutuksen aloittamista varmistaa toimivan käyttöliittymän ja toimii pohjana myös graafiselle suunnittelulle. Visuaalinen ja interaktiivinen rautalankamalli on myös prototyyppi, jonka kautta voidaan testata uuden palvelun käytettävyyttä jo varhaisessa vaiheessa.

 

3. Tekstisisällöt

Sivuston tekstit kirjoitettiin suurelta osin uusiksi niin, että ne toteuttavat entistä paremmin strategiaa laajemmasta paikallisuudesta ja ympäristöteemoista. Pohjana käytettiin entisten sivujen tekstejä, asiakkaan tuottamaa uutta materiaalia ja syksyllä valmistuneen 110-vuotisjuhlafilmin sisältöjä. JCO kirjoitti kaikki tekstit suomeksi ja ne käännettiin ennen julkaisua ruotsiksi.

 

4. Tekninen toteutus

Sivuston tekninen toteutus tehtiin WordPressin alustalle, sillä asiakas halusi helppokäyttöisen työkalun, jolla sivuja voi itse ylläpitää. WordPress onkin hyvin käyttäjäystävällinen ja sen avulla päivittäminen onnistuu helposti vaikka ei olisi teknistä taustaa. Lyhyen koulutuksen jälkeen asiakas voi sillä tehdä sivustolle jo hieman edistyneempiäkin muutoksia. WordPress mahdollistaa myös eri tasoisten käyttäjäprofiilien luomisen ja sisällönhallintatyökalun kielen valinnan Siinä on lisäksi monipuoliset editointityökalut tekstin muokkaamiseen, kuvien ja videoiden lisäämisen, uusien lomakkeiden tuomiseen ja muuhun ylläpitoon.

Saavutettavuuteen panostettiin

Lain mukaan paitsi julkisen sektorin, myös esimerkiksi pankkien ja vakuutusyhtiöiden sekä vesi- ja energia-alan palveluntarjoajien täytyy varmistaa verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuus 1.1.2021 lähtien. Palveluiden ja niiden sisältöjen on siis oltava sellaisia, että monenlaiset erityisryhmät voivat niitä käyttää ja löytää sivustosta tietoa, vaikka käyttäjällä olisi esimerkiksi heikkonäköisyyttä, sokeutta, heikkokuuloisuutta, lukivaikeuksia tai fyysisiä rajoitteita. Jotta verkkosivusto on saavutettava, täytyy ottaa huomioon useita asioita graafisesti, teknisesti ja sisällöllisesti.

Raaseporin Energian sivustolla saavutettavuus huomioitiin erityisesti tärkeässä sähköosiossa.

Graafisessa suunnittelussa se on sitä, että ulkoasu on johdonmukainen, alasivuilla on toistuva rakenne ja sivusto on muutenkin selkeä ja rauhallinen.  Tekstin väriyhdistelmille varmistettiin riittävä kontrastisuhde, jotta kirjaimet erottuvat taustasta. Fonttikoko on tarpeeksi suuri ja valittu fontti on selkeä ja luettava.

Saavutettavuutta parantavat myös otsikoinnin hierarkkisuus (h1, h2 jne.), lomakkeiden toiminnallisuudet ja niiden tuonti sivuston sisään sekä se, että linkit erottuvat selkeästi.

Myös sisällöntuotannossa huomioitiin saavutettavuus. Otsikot kirjoitettiin kuvaileviksi ja tekstit tehtiin selkeiksi niin, että vältetään hankalia termejä ja käytetään yhdenmukaisia nimiä. Kappaleet tehtiin lyhyiksi ja tekstiä muutenkin jaksotettiin helppolukuiseksi.

Teknisessä toteutuksessa saavutettavuus on tärkeässä roolissa. Re.fi-sivustosta tehtiin responsiivinen, siinä on oikein tehty HTML-koodi ja rakenne, oikein koodattu otsikointirakenne sekä selite aina linkeissä, painikkeissa ja kuvissa. Kaikki verkkosivun sisältö on saavutettavissa näppäimistöllä ja se on luettavissa ruudunlukuohjelmalla. Sivuston voi suurentaa aina 200 prosenttiin asti. Ruudunlukuohjelmaa varten koodissa on myös ”aria label”, joka voi kuvailla käyttäjälle erilaisten elementtien eroja esimerkiksi navigaatiossa.

Saavutettavuuteen kiinnitetään nykyään enemmän tai vähemmän huomiota kaikissa projekteissa, ja koskaan siinä ei päästä aivan täydellisyyteen. Siihen kannattaa silti panostaa jatkuvana prosessina. Koska saavutettavuus koskee vahvasti sisältöä, se pitää aina huomioida alusta lähtien sisältöä suunniteltaessa.

Lopputulos

Lopputulos on graafisesti moderni, käyttäjäystävällinen ja helppokäyttöinen verkkosivusto. Yhteistyö asiakkaan kanssa sujui erittäin hyvin, ja teimme töitä tiiviissä yhteistyössä RE:n projektinjohtajan Jonas Hägglundin kanssa. Päämääränä oli yhteinen tavoite: luoda uusi verkkosivusto, joka viestii paikallisuutta ja luonnonläheisyyttä käyttäjäystävällisellä tavalla. Oli hienoa tehdä yhteistyötä, kun sekä asiakkaan että JCO:n tavoitteena on tehdä paras mahdollinen tuote Raaseporin asukkaille.

Yhteistyöstä

Jonas Hägglund
Markkinointipäällikkkö
Raaseporin Energia

”Kun uudistimme energiayhtiömme nimen ja ilmeen, oli todella sopiva hetki samaan aikaan myös verkkopalvelumme uudistamiseen. Tiesimme, että kyseessä on erittäin iso uudistus ja projektissa on monta liikkuvaa palaa. Halusimme silti tehdä tinkimättömästi perusteellista työtä, jotta asiakkaamme saavat selkeän verkkopalvelun, jonka kautta välittyy viestimme paikallisuudesta ja ympäristön ajattelusta. Tärkeää oli tehdä myös asiointi sujuvaksi.

Lopputulos on mielestämme onnistunut ja selkeä. Voimme lisäksi todeta, että alustana ja ylläpitojärjestelmänä WordPress on hyvä. Sitä on ilo käyttää ja se on intuitiivinen työkalu.

Yhteistyö raaseporilaisen JCO Digitalin kanssa on toiminut mittavassa projektissa hyvin. Käytämme ja suosimme hankinnoissamme aina mahdollisuuksien mukaan paikallisia yhtiöitä. Tässä projektissa olivat JCO:n lisäksi mukana paikallise Hellefilms, Multifoto ja Evalumon Consulting, jonka Niklas Anderssonilla oli paikallisena asukkaana hyvää asiantuntemusta projektin toteuttamiseen. Meille on ilo, kun läheltä löytyy tällaista huippuosaamista ja työn tuloksissa ei tarvitse tinkiä.”

Tiimi

Anne Malmström

Project Manager

+358 50 572 6713

Anne Malmström

Project Manager

Anne on kielitaitoinen projektipäällikkö. Hän on asunut ulkomailla yli 10 vuotta: Tanskassa, Ranskassa ja Belgiassa. Hänelle tärkeitä asioita ovat lapset, luonto, kulttuuri ja saaristo.

Daniel Kouvo

Developer & Partner

Daniel Kouvo

Developer & Partner

Daniel on monitaitoinen devaaja. Hän rakastaa ongelmien ratkaisemista, ottaa valokuvia ja tekee musiikkia. Luonnossa perheen kanssa viihtyvä Daniel tunnetaan myös musiikistaan nimellä Daniel Ascot.

Niklas Schönberg

Developer & Partner

Niklas Schönberg

Developer & Partner

Niklas on ohjelmointiguru, joka ratkaisee vaikeimmatkin haasteet ja on Jura-kahvikoneemme asiantuntija. Niklas pelaa pöytä- ja tietokonepelejä ja rakastaa kebabia.

Simon Bussman

Graphic Designer

Simon Bussman

Graphic Designer

Simon on taitava graafikko, joka loihtii näyttäviä graafisia töitä. Hän pelaa frisbeegolfia ja harrastaa sekä pelisuunnittelua että pelitaidetta kuunnellen samalla hyvää musiikkia.

Monica Javanainen

CEO & Partner, New Business

+358456517914

Monica Javanainen

CEO & Partner, New Business

Monica on meidän energinen toimitusjohtajamme. Hän keskittyy rautaisesti töihinsä, nauttii oppimisesta ja ideoi uutta. Vapaa-ajalla hän juoksee, lukee ja hoitaa pioni-puutarhaansa.

Johan Österberg

Developer

Johan Österberg

Developer

Johan on monipuolisten tehtävien parissa viihtyvä taitava devaaja. Hän harrastaa frisbeegolfia ja tietokonepelejä, viihtyy luonnossa ja vaeltaa mielellään Lapissa.

Heikki Paatelma

Marketing Specialist & Copywriter

Heikki Paatelma

Marketing Specialist & Copywriter

Heikki on copywriter ja markkinoinnin suunnittelija, joka rakastaa kirjoittamista.Itä-Helsingissä asuva Heikki on JCO:n tiimissä freelancerina. Toisinaan hän harrastaa sauvakävelyä.

Lotta Hardman

Web Developer

Lotta Hardman

Web Developer

Lotta on meidän oma biologi / web developer. Vapaa-ajallaan hän tekee ja myy luonnon­mukaisia ihon- ja hiusten­hoito­tuotteita, viihtyy perheensä kanssa maalla ja pitää kanoja, lampaita ja vuohia.

Johan Ljungqvist

Directing & Video Production‎

Johan Ljungqvist

Directing & Video Production‎

Multifoto.fi:n Johan rakastaa työskentelyä kuva- ja videotuotannon parissa ja löytää ratkaisut mahdottomiinkin tilanteisiin. Vapaa-ajalla Johan vihtyy perheen, autojen ja urheilun parissa.

Haluatko tarjouksen?

Täytä tiedot ja palaamme ehdotuksen kera.

TARJOUS SISÄLTÄÄ:

  • Kustannusarvion ja tarkan työmääräerittelyn
  • Suuntaa antavan aikataulun
  • Projektin eri vaiheiden kuvaus