Mobilapplikationen är lösningen, som du alltid har med dig. Skall vi diskutera vidare?

Som i all marknadsföring och utvecklingsarbete börjar allting från ett behov och en målsättning. Fôr att lösa behovet behövs en idé. Idag är mobilapplikationen den idé som bäst svarar på ett behov och hjälper att uppnå målsättningarna.

Mobilapplikationen kan vara ett spel, ett medel för inlärning, ett sätt att köpa och sälja, underhållning eller t.ex. ett sätt att finna en kompis till svampturen – eller de bästa svampställena. En applikation kan alltså lösa problem, skapa möjligheter och förverkliga många goda idéer som man kan dela med andra.

Vi planerar och förverkligar mobilapplikationer till olika typer av plattformar. Vi älskar spel och att spelifiera, dvs. att använda spelelement där man traditionellt inte använt spel. Vi utvecklar Native applikationer till iOS och Android miljöer, hybrid applikationer samt progressiva applikationer som fungerar i olika browsers.

Ring till oss så tar vi ett snack om mobilapplikationer +358 (0)45 651 7914

Bekanta dig med digitermer – Vilken hör vart?

App, applikation…. Kärt barn har många namn och de görs på många olika sätt till olika operativsystem. Här får du en introduktion till mobilapplikationer och hur man bygger upp dem.

Android

Android används mycket och är ett operativsystem (och mycket mer) som idag ägs av Google. Då målsättningen är den bästa prestandan och administreringen är Native applikation oftast den bästa lösningen. Programmeringen görs då antingen med Java eller Kotlin till Android SDK.

iOS

Operativsystemet i Apples telefoner och tabletter heter iOS. För att planera appar till iOS använder man Swift eller XCode. iOS och Android är i praktiken de system som man utvecklar självständiga Native applikationer till.

Native applikation

Vid utveckling av Native applikationen används själva plattformens egna verktyg och tekniker. Då får man ut så mycket som möjligt från plattformen och användarupplevelsen blir mer smidig. Att programmera den Nativa applikationen kan dock kräva mer tid och pengar ifall koden skrivs på olika plattformar med deras eget programmeringsspråk.

Cross-platform applikation

Vid utveckling av en cross-plattform applikation kan en del av applikationen användas på nytt på olika plattformar. Så sparas resurser. Flutter är Googles nya cross platform-ramverk.
Dess primära uppgift är att producera applikationer till Googles nya Fuchsia operativsystem, men huvudfokus för tillfället är att skapa applikationer för iOS och Android. Applikationerna skrivs med Dart och kombineras med Android SDK och XCode till en Native applikation.

Spelapplikation

Unity är en spelmotor som bör nämnas i detta tillfälle därför att den fokuserar på utveckling av multiplattformar. Den fungerar inte så bra till utveckling av vanliga applikationer eftersom dess funktioner är svagare än andra motsvarande. Men om man är igång med att skapa ett spel är Unity överlägset det bästa valet.

Progressiv app

Det är fortfarande lättast att ta i bruk mobilapplikationer på webbaserade applikationer. Dessutom fungerar de på olika typer av plattformar. Den senaste tiden har det lagts till en hel massa egenskaper till olika browsers, som gör att webb applikationerna börjar likna Nativa applikationer. Följande funktioner lyckas numera: att spara i lokalminnet, att skicka meddelanden, att köra uppgifter i bakgrunden ja apparatens kamerafunktion. Än så länge är det inte möjligt att registrera dem som specifika applikationer till app-butiker, men man kan spara dem som en knapp på telefonens skärm.

“Jag påbörjade samarbetet med JCO på grund av deras passionerade kodare. De har satt sig in i vad jag arbetar med och de har hittat unika sätt, som vi når ut med till hela världen. Jag kunde inte föreställa mig en bättre digital partner!”

Juha Ruokangas, Ruokangas Guitars

En app som är lätt att använda

Det viktiga med mobilapplikationer är inte att känna till olika termer eller den krångliga tekniken. Det viktiga är en bra idé! Ta kontakt med oss så planerar vi en applikation som imponerar, fungerar optimalt och som är lätt att använda.

STEP BY STEP

Så här framskrider ett projekt

1. Vi jobbar agilt

Vi jobbar enligt principerna för agil programmeringsutveckling. Utvecklingsarbetet delas i kortare delar och intervaller, där programmets planering, kodning och testning sker. Kunden har då möjlighet att få testa den senaste programmeringsversionen och ge feedback för fortsatt utveckling. På detta sätt hålls kursen alltid i rätt riktning och processstyrningen under kontroll.

2. Till vem och varför?

Uppbyggnaden av en applikation börjar med definitionen av en strategi. För att kunna arbeta enligt målsättningarna måste alla förstå vem man jobbar för och varför. Vi vill förbinda oss till en gemensam målsättning och därför är vi gärna med i den strategiska planeringen.

3. Prototyper

För planering av användargränssnitt och användarupplevelse (UI och UX planering) använder vi Adobe Experience Design. Med hjälp av den skapar vi en prototyp av applikationen. I detta skede är det bra att testa tjänsten och göra ändringar innan den tekniska utvecklingen börjar.

4. UI-planering

Användargränssnitt (User Interface, UI) är det visuella uttrycket som visas till programmets eller applikationens användare. Det fungerar som ett gränssnitt, som hela tiden är framme medan programmet är igång. Ett bra användargränssnitt är klart och intuitivt och vägleder användaren vid behov samtidigt som möjligheterna är nästan gränslösa. Våra grafiker ser till att applikationens första intryck är bra, användargränssnittet ändamålsenligt och att den skiljer sig ur mängden.

5. UX-planering

Användarerfarenhet (User Experience, UX) berättar om hur det känns att använda programmet eller applikationen. Det handlar om hur allting fungerar, hurdana funktioner applikationen har och hur lätt dess användning är och hur snabbt man hittar de funktioner som behövs. Hos oss planeras både användarupplevelsen och det visuella uttrycket från början så att produkten är klar, enkel och lättanvänd.

6. Testning och finslipning

Innan publiceringen av mobilapplikationen testas den på olika apparater och olika versioner. Samtidigt går vi igenom att bilder och text är rätt och att länkarna och analytiken fungerar. Men arbetet slutar inte här – efter publiceringen hjälper vi gärna med lansering och marknadsföring både inom organisationen och bland målgruppen. Att följa med antalet besökare och användare hjälper med att utveckla applikationen, så det lönar sig att fortsätta processen efter lansering.

Vill du ha en offert?

Fyll i dina uppgifter och vi återkommer med ett förslag.

OFFERTEN INNEHÅLLER:

  • Kostnadsförslag och en detaljerad arbetsspecifikation
  • Preliminär tidtabell
  • Beskrivning av projektets olika skeden

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

När du prenumererar på JCO:s nyhetsbrev får du höra om våra senaste arbeten och annat som är på gång. Vi håller dig uppdaterad om vad som händer i den digitala världen.