Vill du ha webbsidor, som ser bra ut, fungerar optimalt och är lätta att upprätthålla?

Vare sig det är frågan om ett mindre företags webbsidor eller exempelvis stadens stora webbtjänst så löser vi jobbet galant. Vi planerar och förverkligar webbsidor som ser bra ut, fungerar optimalt och är lätta att upprätthålla.

Vi gör våra webbsidor med WordPress, där också vårt spetskunnande finns.
Vi hanterar projektets alla skeden, allt från konceptutveckling till slutprodukten, och vi håller stenkoll på tidtabellen. TIllsammans med oss är förnyandet av webbtjänster i goda händer.

Du får mer än bara webbsidor

En fantastisk layout är lockande

Trots att webbsidan skulle fungera bra både tekniskt och användarvänligt så har första intrycket en stor inverkan.

Sökmotoroptimeringen hämtar besökare

Vi planerar och förverkligar webbsidor så att sökmotorerna hittar dem lätt. Då får du fler kunder.

GDPR- krav skapar säkerhet

Vi sköter om dina webbsidors dataskydd. Lagen förutsätter att man måste informera om vilka personuppgifter man samlar via webbsidorna.

Snabb och professionell service

Vi är snabba och sätter genast igång med arbetet. Vi arbetar noggrant, vare sig det handlar om det visuella, kodning eller textinnehåll.

Vi skolar och ger råd

Då webbtjänsten är färdig skolar vi administratörerna så att nättjänsten skall hållas vid liv och i gott skick.

Vi hjälper också med servern

På vilken server skall webbsidorna läggas? Hur styrs domänen? Hos oss får du också en fungerande lösning till servern.

Kontaktperson

Du tilldelas alltid en kontaktperson som ansvarar för att arbetet framskrider som det skall och som du kan sköta ärenden med på både finska, svenska och engelska. Vi svarar på förfrågningar inom 24 timmar och påbörjar arbetet inom 72 timmar.

“Vi var stolta och säkra på att allting var grundligt gjort då vi publicerade tjänsten. Efter publiceringen har samarbetet fortsatt genom upprätthållande av servern och utveckling av tjänsten. JCO har med flexibilitet utvecklat kommunikations- och verksamhetsmodeller för att passa till detta skede av tjänstens utveckling. Vid behov har vi kunnat öka på resurserna”

Jani Uljas, Puhti Lab Oy

Inga resultat utan målsättning

För att kunna uppnå goda resultat och skapa affärsverksamhet via webbsidor fokuserar vi på centrala element redan i startfasen. I konceptutvecklingsfasen definieras webbtjänstens betydelse, målsättningar och målgrupp. Då vi har detta på plats vet vi hur målgruppen aktiveras mest effektivt.
Då vi tillsammans har definierat webbsidans strategi styr den all planering framöver. Vid skapandet av ny webbtjänst eller förnyande av den nuvarande kommer vi exempelvis att gå igenom följande frågor:

– Vad är målsättningen för webbsidan?
– Vad vill vi att användaren skall göra på sidan?
– Hur aktiverar vi besökaren att ta kontakt?
– Hurdant innehåll tilltalar målgruppen bäst?
– Hurdant är språket på webbsidan?
– Vilket av det existerande materialet sparas och vilket är onödigt?

Hur framskrider webbtjänstens uppbyggnad tillsammans med oss?

Läs mera om alla skeden!

Att diskutera med oss om kommunikation, marknadsföring och digitalisering kan vara det bästa du har gjort för ditt företag.

Låt oss starta en konversation
JCO Heart

Vill du ha en offert?

Fyll i dina uppgifter och vi återkommer med ett förslag.

OFFERTEN INNEHÅLLER:

  • Kostnadsförslag och en detaljerad arbetsspecifikation
  • Preliminär tidtabell
  • Beskrivning av projektets olika skeden

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

När du prenumererar på JCO:s nyhetsbrev får du höra om våra senaste arbeten och annat som är på gång. Vi håller dig uppdaterad om vad som händer i den digitala världen.