Monica Javanainen

Verkkosivujen uudistuksen ensimmäinen askel on tavoitteiden määrittely

Ilman tavoitteita ei ole tuloksia.

Jotta verkkosivujen avulla voidaan luoda liiketoimintaa ja tehdä tuloksia, on keskityttävä oikeisiin asioihin käynnistysvaiheessa. Konseptointivaiheessa määritellään verkkopalvelun merkitys ja tavoitteet sekä sen kohderyhmät. Sen jälkeen tiedetään, miten kohderyhmä saadaan tehokkaimmin toimimaan.

Kun verkkosivuston strategia on määritelty, se ohjaa kaikkea suunnittelua. Kokonaan uutta verkkopalvelua luotaessa tai nykyistä uudistettaessa on hyvä käydä läpi esimerkiksi näitä kysymyksiä:

 • Mikä on verkkosivuston tarkoitus?
 • Ketkä ovat kohderyhmät ja mitkä asiat motivoivat heitä?
 • Mitä haluamme käyttäjien tekevän?
 • Miten kävijä aktivoidaan ottamaan yhteyttä?
 • Millainen sisältö puhuttelee parhaiten kohderyhmää?
 • Millainen on verkkosivujen puhuttelutapa?
 • Mitä nykyisistä materiaaleista säilytetään ja mikä on tarpeetonta?

Verkkosivuston tavoitteiden tulisi olla linjassa yrityksen pidemmän aikavälin markkinointistrategian kanssa, mutta myös myynnin lyhytaikaisempien tavoitteiden kanssa.

Määrittele MIKSI uudistus tehdään ja MITÄ sillä halutaan saavuttaa.

Verkkosivuuudistuksen kustannukset riippuvat sivustolle asetetuista tavoitteista. Budjettia tulisi tarkastella investointina, joka on jaettu useammalle vuodelle. Verkkosivuston elinkaari on yleensä 3-5 vuotta. 

Hyvä tavoite on:

 • S=Specific (täsmällinen ja yksityiskohtainen)
 • M=Measurable (mittattava, selkeät mittarit)
 • A=Attainable (mahdollisuus itse vaikuttaa, saavutettavissa)
 • R=Relevant (liiketoimintatavoitteiden kannalta relevantti)
 • T=Time-bound (tarkkaan määritelty aikataulu, deadline)

JCO tarjoaa mm. WordPress-sivustoihin sekä verkkopalveluiden ja somen sisältöstrategioihin liittyvää konsultointia ja koulutusta. Erilaiset workshop-pakettimme auttavat yrityksiä kehittämään digipalveluitaan tehokkaammaksi. Yhdessä löytyy digitaalisuudelle uusi suunta ja merkitys.

Ota yhteyttä tai lue aiheesta lisää.

Toivottavasti pidit artikkelista! Artikkelin saa mielellään jakaa somessa,
ja muistathan seurata menojamme InstagramissaFacebookissa ja Twitterissä.

Monica Javanainen