Hoppa till sidans innehåll
Näin saat kuviin lisätietoja helposti - Katso! Näin saat kuviin lisätietoja helposti - Katso!

Spelifiera din webbsida och effektivera insamlandet av leads

De statiska webbsidornas tid är förbi. Traditionella formulär genererar inte längre önskat antal kontaktförfrågningar, och att kommunicera komplex information till besökare är utmanande. Även om webbplatsen har mycket information att erbjuda, når den inte nödvändigtvis besökaren effektivt. Här kommer spelifiering in som ett kraftfullt verktyg.

Gör det komplicerade intressant

Genom spelifiering kan komplicerade eller tråkiga ämnen göras intressanta. Via spel deltar besökarna inte endast genom att ta till sig information, utan de får också en djupdykning i varumärkets värld. När formulär omvandlas till spelbaserade eller interaktiva upplevelser blir att ta kontakt betydligt roligare och mer lockande.

När besökaren trivs med innehållet

Besökaren skannar inte längre bara innehållet utan deltar aktivt genom spelet eller den interaktiva upplevelsen. Detta skapar känslor och engagerar besökaren på ett djupare sätt. Genom spelifiering kan vi omvandla traditionell, enkelriktad kommunikation till dynamisk interaktion, vilket skapar betydligt bättre möjligheter för att samla in leads och öka försäljningen. Webbplatser kan nu bli platser besökare inte bara besöker utan där de stannar för att ivrigt spela, lära sig och interagera.

Passion för spelutveckling i över 15 år

Vi är passionerade spelutvecklare och har verkat inom branschen i över 15 år. Vår historia började med kärleken till spelvärlden men utvecklades till behovet av att skapa innovativa lösningar för att samla in leads och öka försäljningen. Som ett resultat av denna långa och givande resa föddes JQUEST™.

Intelligent leadsamlare

JQUEST™ är en intelligent och lekfull lead collector som omvandlar webbplatsbesökare till prenumeranter och kunder genom tester, frågeformulär och spelifiering.

Möjligheter

1.Samla e-postadresser

Bygg en effektiv e-postlista genom att erbjuda besökarna underhållande sätt att delta.

Med hjälp av JQUEST GameHarbor™ engagerar du besökaren i en interaktiv upplevelse genom spel, frågeformulär, tester eller tävlingar, samtidigt som du kommunicerar om din produkt eller tjänst.

Det kan vara frågan om t.ex.

Se exempel:
– J&Co:s eget Green coding test: White Christmas – Green Code  
– Fonzit AI-frågesport
– AN-byråns spelifierade affärsverksamhetsplan för unga: Bisnespeli

2. Guida till att köpa

JQUEST Chooser™ vägleder besökaren genom att fråga om bakgrundsinformation såsom ålder, intressen, behov och preferenser. Som ett resultat erbjuds besökaren innehåll eller produkter enligt individuella behov.

Till exempel

3. Förmedla information eller lär ut

Erbjud besökarna en unik möjlighet att lära sig och ta emot information samtidigt som de spelar.

JQUEST EduGame™ erbjuder besökaren information via spel. Spelande är ett effektivt sätt att få människor att lära sig och ta till sig ny information. Ett formulär kan integreras i spelet, vilket möjliggör insamling av data från besökarna.

Olika spelformat

Varje JQUEST™ lead generator designas och anpassas efter dina behov. Våra experter är här för att hjälpa till!

Oavsett om du vill stärka din e-postlista, guida besökare mot individuella köp baserat på deras behov eller erbjuda undervisning genom spel, erbjuder JQUEST™ en mångsidig och effektiv spelplattform. Aktivera dina besökare, samla värdefulla leads och öka din försäljning med hjälp av spelifiering som ett kraftfullt verktyg.

Be om en offert eller kontakta oss direkt så kan vi diskutera en passande JQUEST™ lead generator för dig! monica@jco.fi eller boka en lämplig 30-minuters tid från min kalender.

Läs även