Hoppa till sidans innehåll

Startpunkt:

Retos mål är att utöka sitt nätverk som består av frilansare och företagare inom IT-branschen. Intresserade experter bjuds in att gå med i gemenskapen och rådfrågas när de startar ett företag. Nätverkets företagare blir anställda i Retos kundernas projekter.

Webbplatsen hoppades på en stark satsning på innehåll som skulle möta informationsbehoven hos intresserade experter på området. Framför allt ville vi nå pensionärer som är intresserade av att fortsätta sin yrkesbana som frilansare.

Dessutom behövde Retos visuella utseende förnyas. Kunden hade även en egen applikation där de skötte uppdrag öppna för frilansare. Önskan var en lösning som skulle visa uppdrag på hemsidan.

Lösning:

Designen började med innehållet. En workshop hölls med kunden där olika målgruppers önskemål, mål och frågor diskuterades samt det vidare sociala sammanhang som Retos verksamhet är kopplad till. Med hjälp av workshopen fick vi reda på vad det är för innehåll som talar till olika människor. Därefter gjordes en innehållsplan, utifrån vilken texterna för webbplatsen skrevs. Sökordsanalys styrde också innehållsproduktion.

Detta betydde att användargränssnittsplanen kunde göras med rätt innehåll. I det visuella utseendet användes den befintliga logotypen som visades tydligt. Färg- och bildvärlden förnyades, likaså webbsidornas grafiska inslag.

Det tekniska teamet implementerade webbplatsen enligt användargränssnittsplanen med vårt eget JCORE™-tema. Det är enkelt för kunden att själv uppdatera sidor och skapa nya innehållsblock. För att visa öppna beställningar gjordes en teknisk lösning, med vilken sidan läser och visar angiven information från Retos egen applikation.

IT-alan freelancereiden ja eläkeläisten tiedon tarvetta palvelemaan kehitettiin Tietopankki, jossa on eri teemoista kirjoitettuja artikkeleita. Tietopankin sisältöjä tuotettiin yhdessä asiakkaan kanssa. Niitä julkaistaan jatkossa lisää, jotta sitä kautta voidaan saada lisää potentiaalisia freelancereita tutustumaan Retoon.

En databank utvecklades för att tillgodose informationsbehoven hos frilansare och pensionärer inom IT-branschen, med artiklar skrivna om olika teman. Databankens innehåll producerades tillsammans med kunden. Fler artiklar kommer att publiceras i framtiden så att fler potentiella frilansare kan lära sig känna Reto.

Projektteam

Reto.fi förnyade webbplatsen

Projektledare, innehållsproduktion

Janica Söderlund

Janica Söderlund

Användargränssnittsdesign, visuellt utseende

Linus Wiberg

Linus Wiberg

Tekniskt genomförande

Lotta Hardman

Lotta Hardman

Tekniskt genomförande

Niklas Schönberg

Niklas Schönberg

Applikationsutveckling

Maxemilian Gronblom

Maxemilian Grönblom

Teknisk design

Emilia Etzell

Emilia Etzell

Sökordsanalys

Skulle du också vilja? Kontakta oss så berättar vi hur det går till

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.