Lotta Rehnman - 5.2.2021

Retrospektiv – vad är det för retrospektakel…?

Retrospektiv, eller retro som vi kallar det, är granskning och utveckling av den egna verksamheten baserat på observationer. På retromötet går man tillbaka i tiden för att se vad som har gjorts. Tack vare retrospektiv fokuserar man på att göra rätta saker, lärdomar kan dras av eventuella misstag och kvalitetssäkringen blir effektivare.

En person utanför projektet fungerar som retrons ledare eller facilitator. På detta sätt kan alla projektdeltagare fokusera på det väsentliga, dvs reflektera över det tidigare projektet och dess händelser. Resultaten och lärdomarna från retromötet dokumenteras och verkställs omedelbart.

Hur gör man en retro?

Vi på JCO, gör en retro, enligt Atlassian playbook -modellen, varje gång ett projekt är slutfört. Ibland är alla projektdeltagare på plats på byrån, sitter runt samma bord och då görs retron med post-it-lappar, och ibland jobbar folk på distans. Då görs retron med hjälp av Jamboard. Båda sätten fungerar lika bra.

I retron ställs tre frågor:
– Vad gick bra?
– Vad kan vi göra bättre nästa gång?
– Vilka åtgärder bör vidtas?

Processen går ut på att gå igenom frågorna en i taget. Alla enskilda deltagare får först 5-10 minuter på sig, att skriva på post-it-lappar, sina tankar kring första frågan: ”Vad gick bra?”. Sen diskuterar man tillsammans ca 10-15 minuter vad som skrivits. Så går man vidare till nästa fråga: ”Vad kan vi göra bättre nästa gång?” och gör om samma procedur. Till sist diskuteras vilka åtgärder som bör vidtas för att korrigera ev fel eller utveckla verksamheten.

Retroledarens uppgift är att leda diskussionen och sammanfatta informationen som diskuteras. Proceduren kring dessa tre frågor tar endast ca 1 timme i anspråk.

Micce Rönnblad, graafikko – JCO

”Retro är ett bra och effektivt sätt att utveckla sin egen verksamhet. På ett positivt sätt går man igenom projektet och allas åsikter är viktiga! Man lär sig själv mycket av detta, när man får ta del av vad andra kolleger tycker om projektet, utmaningarna och speciellt vad som lyckades!

Lärdomen vi får från projektutvärderingen bär starkt verksamheten framåt och vi lyckas göra projekten bättre och effektivare i framtiden tack vare vårt ”retrospektakel” !

Lotta Rehnman